Lærere

Vi ved, fra forskellige undersøgelser, at en del af de unge i 7.-10. klassetrin spiller pengespil. For langt hovedparten er der tale om enkeltstående køb af oddset og skrabelodder, - og pokerspil på nettet. Men for et mindretal udvikler det sig til et problematisk forhold til pengespil, som kan gå ud over deres sociale og psykiske velbefindende, herunder også deres skolegang.

For disse unge gælder det, at spillet har skabt et tab af kontrol, således at de spiller oftere og for flere penge, end de havde tænkt sig. Samtidig vil de opleve, at pengespillet vil fylde mere i deres tanker, således at de vil have svært ved at koncentrere sig i skolen, og lave deres lektier.

Fælles for disse unge er også, at de er i risiko for, at isolere sig socialt, og med tiden miste deres tilhørsforhold til deres sociale netværk. For folkeskolelæreren kan der ligge en opgave i, at identificere den unge med problemer i forhold til pengespil, så tidligt som muligt.

Vi mener, at der skal rettes fokus mod:

  • Hvis den unge begynder at have meget fravær og synlig forandring i den læringsmæssige indsats.

  • Hvis den unge begynder, at trække sig fra sine venner og det sociale miljø i klassen.

  • Hvis den unge optræder irritabel og vred uden synlig grund.

Ovenstående skal ses som en forandring, som er vedholdende over længere tid, da unge jo ofte kan have en eller to af de ovenstående adfærdsmønstre med jævne mellemrum.

For den enkelte lærer kan det være vanskeligt, at tage hånd om de forskellige problematikker, som kan ”ramme” de unge. Derfor foreslår vi også forskellige måder, hvorpå man kan give denne problematik den rette opmærksomhed:

  • At udpege en lærer på skolen, som fungerer som videns-person i forhold til unge og pengespil.

  • At tilrettelægge en synlig og gennemskuelig kultur/politik på skolen omkring pengespil.

  • At undervise eleverne i adfærd omkring og ansvarligt forbrug af pengespil.

Der er meget, som tyder på, at unges forbrug af spil vil stige i de kommende år, på grund af udbredelsen af pengespil til mobiltelefon og tablets. Derfor vil det også, med stor sandsynlighed, være et tilbagevendende tema i skoleklasser fremover. Dette gør, at viden og kendskab til pengespil er et nødvendigt redskab i forhold til en forebyggende indsats i folkeskolen.